วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

MSU For ALL

 (วิีดีทัศน์ แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

นับว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากอดีตสู่ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่น่าจับตามองของนิสิตนักศึกษายุคใหม่ เป็นตัวเลือกในการศึกษาของเด็กไทยทุกคน
อีกทั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวม วัฒนธรรม ประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
การศึกษาก็ก้าวทันและไปสู่ยุคของเทคโนโลยี


จาก โรงเรียนฝึกหัดครู -----> วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ------>  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม -----> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตราประจำมหาวิทยาลัย
"ตราโรจนากร"  หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง 
ตราโรจนากรมีองค์ประกอบ เป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน
ด้านล่างมีสุรยรังสีที่แผ่ขึ้นจากลายขิดซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี ว่า "พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" ซึ่งหมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน


ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้สนใจและห่วงใยกับนิสิตและสภาพแวดล้อม
ในการศึกษาจึงได้มีการจัดภูมิทัศน์
ในมหาวิทยาลัยและกฏเกณฑ์ที่เหมาะสม
มาใช้กับนิสิต มมส. 
 


 บริเวณรอบอาคารพละมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม การเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการเรียนรู้เชิงธรรมชาติ บริเวณข้างตึกบรมฯ 
โดยใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทางเดินที่สวยงามนี้อยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับอาคารพลศึกษาโดยมีธรรมชาติและความร่มเย็นของร่มเงา ตามต้นไม้ต่างๆ บรรยากาศที่สดชื่น
อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้นิสิต มมส. ออกกำลังกาย
ลดใช้พลังงาน อีกด้วยครับ 

 ตอนนี้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน ไม่ต้องเดิน หรือไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานแล้ว
เพราะ มมส. มีรถรางที่สวยงามจำนวน 2 คัน วิ่งรอบ มมส. ใหม่ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็มีสระว่ายน้ำโรจนากร เพื่อนๆลองไปว่ายกันยังจ้ะ


จะพาเพื่อนๆน้องๆพี่ๆชาว มมส.และทุกคนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมรึยัง 1 2 3....GO!!
 

บริเวณนี้คือพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างมากมาย อีกทั้งประวัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา


ทายสิ!!! ถ่ายภาพจากมุมไหนของมหาวิทยาลัย

( เฉลย) นี่คือมุม บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบรรยากาศที่ร่มเงา ต้นไม้เยอะ ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ มมส.

คณะสาธารณสุขศาสตร์&คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริเวณสระน้ำ (สวนสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตึกใหม่ สวย ใหญ่ เลิศ
ตึกคณะใหม่ สวย ทรงไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมตึกใหม่ สวย ทันสมัย คล้ายโรงแรม


คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตึกทันสมัย สวยงาม และสมกับเป็น คณะที่เป็นวิทยาการสารสนเทศจริง  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง บริเวณลานแปดเหลี่ยม เป็นที่ทำกิจกรรมพิธีรับน้อง บายศรีสู่ขวัญ
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรยากาศในวันพระราชทานปริญญาบัตร แก่นิสิต มมส.บรรยากาศแบบนี้ เชิญทุกท่านมานั่งและออกกำลังกายทุกคนนะครับ


อาคารสโมสรบุคลากร บริเวณสวนสุขภาพ


ถนนในบริเวณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สวยงามไหมละครับคณะวิศวกรรมศาสตร์
....................................................... 


(แนะนำ วีดีโอจากบทความ)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

มหาวิทยาลัย ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุกๆด้าน อีกทั้งยังก้าวสู่ อันดับ 1 ใน 14 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในระดับประเทศไทย
หวังว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นทางเลือกและได้ผลิตบุคลากรที่ดีแก่ชาติบ้านเมืองของเรา 
 ...............
ป็นไงบ้างละ!!!  นี่แหละ มหาวิทยาลัยมหาสารคามของพวกเรา
สุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อนๆไว้ว่า
 แต่งกายดี แลดูผู้ดีมีสกุล ...นิสิตมมส.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และห่างกันยาเสพติด
อย่าลืม ... สวมหมวกนิรภัย ไม่ได้ป้องกันใครแต่ป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ 
******************************* 
 เทาดุจแสงแรงรุ่งแห่งปัญญา งามประภาเหลืองรุ่งเฉิดฉันท์ เราภูมิในใฝ่สามัคคียึดมั่น เทิดทูนรักสถาบันสรรสร้างศักดิ์ศรี
เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำภาพและวีดีโอมาโพสใน Blog ขอตนเอง.....


การสร้างบล๊อก เราต้องรู้จักการสร้างบล๊อกที่อยู่บนเว็บก่อนนะครับ
ส่งบทความได้จากทุกมุมโลก

เมื่อคุณส่งข้อความไปที่ BLOGGR (256447) หรือส่งรูปภาพไปที่ go@blogger.com จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งเป็นบทความไปยังบล็อกใหม่ของคุณ

วิธีการทำงาน

MMS
 • ขั้นแรก ส่ง MMS หรืออีเมลคำว่า 'REGISTER' ไปที่go@blogger.com
 • เราจะตอบกลับพร้อมด้วยที่อยู่ของบล็อกระบบเคลื่อนที่ของคุณ พร้อมด้วยรหัสการอ้างสิทธิ์
 • ส่งบทความไปยังบล็อกระบบเคลื่อนที่ใหม่ หรือใช้รหัสการอ้างสิทธิ์เพื่อเชื่อมโยงโทรศัพท์ของคุณไปยังบล็อกอื่น
 • ถ้าต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์ของคุณจาก Blogger ให้ส่ง MMS หรืออีเมลข้อความ 'UNREGISTER' ไปที่ go@blogger.com

หรือใช้ SMS
 • ขั้นแรกส่ง SMS ข้อความ 'REGISTER' มาที่ BLOGGR (256447)
 • เราจะตอบกลับพร้อมด้วยที่อยู่ของบล็อกระบบเคลื่อนที่ของคุณ พร้อมด้วยรหัสการอ้างสิทธิ์
 • ส่งบทความไปยังบล็อกระบบเคลื่อนที่ใหม่ หรือใช้รหัสการอ้างสิทธิ์เพื่อเชื่อมโยงโทรศัพท์ของคุณไปยังบล็อกอื่น
 • หากไม่ต้องการรับข้อความ SMS ทางโทรศัพท์อีก โปรดส่งข้อความ STOP ไปที่ BLOGGR (256447)
 • เมื่อต้องการรับความช่วยเหลือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ส่งข้อความ HELP ไปยัง BLOGGR (256447)
 • ถ้าต้องการยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์จาก Blogger โปรดส่งข้อความ UNREGISTER ไปที่ BLOGGR (256447)
 • การส่งข้อความไปที่ BLOGGR (256447) สามารถใช้ได้เฉพาะกับหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในปัจจุบัน

ฉันสามารถส่งข้อความประเภทใดจากโทรศัพท์ไปยังบล็อกเกอร์มือถือบ้าง
MMSSMS หรืออีเมล โปรดทราบว่าทั้งหมดนี้ไม่รวมอีเมลที่ส่งจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งส่งผ่านเกตเวย์ของอีเมลทางเว็บ (เช่น อีเมลที่ส่งจากบัญชีstanford.edu จากโทรศัพท์ของคุณ)
ฉันสามารถส่งรูปภาพขนาดใด
ขณะนี้รูปภาพจะต้องมีขนาดไม่เกินภาพละ 250 กิโลไบต์ ถ้าเกินจากขนาดนี้ คุณจะได้รับข้อความตีกลับแจ้งให้ทราบ เพื่อให้คุณสามารถส่งใหม่โดยใช้ภาพขนาดเล็กลง โปรดทราบว่าโทรศัพท์ (หรือผู้ให้บริการ) ของคุณอาจมีขีดจำกัดเรื่องขนาดอยู่แล้ว
การใช้บล็อกเกอร์มือถือมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง
มีค่าบริการรับส่งตามมาตรฐานของผู้ให้บริการเครือข่าย สำหรับการส่งข้อความที่เป็นตัวอักษรและรูปภาพ บล็อกเกอร์จะไม่เรียกเก็บเงินจากบริการใดๆ


วีดีโอข้างต้นคือ การโพสภาพและวีดีโอผ่านมือถือ ..(ภาษาอังกฤษ)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตามการจัดอันดับโลก


การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) คศ.2010

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ใด้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น
อันดับของสถาบันในประเทศไทยจากการจัดอันดับสถาบันทั่วโลก ได้แก่อันดับที่ 1 ของประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 527 ของโลก)อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล  (อันดับที่ 539 ของโลก)


อันดับที่ 3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อันดับที่ 981 ของโลก)อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (อันดับที่ 1298 ของโลก)โรงพยาบาล ศิริราช จัดเป็นสถาบัน วิทยาลัย ในการศึกษา จึงอยู่ที่อันดับที่ 5 ของประเทศ
ติดอันดับ  1316 ของโลกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหลายวิทยาเขต แต่ก็ติดอันดับที่ 6 ของประเทศ 
ส่วนอันดับโลก อยู่ที่อันดับที่  1416มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในทางภาคอีสาน เป็นสถานศึกษาที่ใหญ่
ติดอันดับที่ 7 ของประเทศไทย และติดอันดับ 1462 ของโลก


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ที่ อันดับ 8 ของประเทศ
อันดับโลก อยู่ที่ 1763 


สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 9 ของประเทศ
อันดับที่ 1780 ของโลกสถานบันเทคโนโลยีแ่ห่งเอเซีย อันดับที่ 10 ของประเทศไทย   1917  ของโลก จ้า!!มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อยู่ที่อันดับที่ 11  ติดอันดับโลก อันดับที่ 2220มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อันดับที่ 12 ของประเทศ
อันดับโลก อยู่ที่ 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 13 ของประเทศ
อันดับที่ 2806 ของโลกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผู้มีปัญญา พึ่งเป็นอยู่เพื่อประชาชน
อันดับที่ 14 ของประเทศ และอยู่ที่อันดับ 2807 ของโลก
ก่อตั้งมาแล้ว 44 ปี ส่วนเป็น มมส. เพียง 17 ปี เท่านั้น เป็นการเติบโตที่รวดเร็ว
ทั้งการศึกษา และ เศรษฐกิจ 


ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน สถานบันไหน ก็ไม่สำคัญ
เพียงแค่เรามีจิตใจมุ่งมั่นและตั้งใจ
ก็เพียงพอแล้ว

@ JiBsY